27th December 2015

27th Dec

Kayden Scembri – Yr 4.3

27/12/2014
Illum qomt ferħan għax konna se mmorru Għawdex mal-familja tiegħi biex naraw il-presepju t’Għawdex.Vera ħadna gost, imbagħad morna fuq il-vapur u morna d-dar.