27th December 2014

27th Dec

Abigail Magri – Yr 4.3

27/12/14
1. Qomt tard ħafn llum għax kont għajjiena u ħadt il-kolazzjon bħas-soltu.
2. Filgħodu qadt nipprattika x-xogħol tal-iskola u domt sa nofsinhar.
3. Wara nofsinhar missieri ħa lili u lil ħija l-uffiċċju tiegħu. Qgħadna nilgħabu u ħijaqagħad ipinħi. Domna hemm sa l-erbgħa.
4. Wara morna naraw il-bunanna l-isptar u kemm ferħet meta ratni! Qgħadt nigħidilha x’rigali qlajt għall-Milied.
5. Fis-sitta w nofs kellna l-quddiesa. Jien kantajt fil-quddiesa mal-kor.
6. Wara kellna festin zgħir tal-kor. Tgħidx kemm ħadt pjaċir nilgħab u nizfen ma’ sħabi.