1st January 2015

1st Jan

Sarah Cilia – Yr 4.3

Il-Ħamis l-1 ta’ Jannar 2015
Bdiet sena oħra. Wara l-quddies tad-9 ta’ fil-għodu, ħadna l-ikel magħna u morna ħdejn in-nanna Grace. Ma kolniex weħidna. B’kollox kollna tnax-il persuna. Kienet ġurnata kiesħa ħafna u x-xita ma waqfitx. Iva bdiet sena oħra u nittama li tkun aħjar mis-sena li għaddiet. Jien fit-2014 mietli n-nannu Toni. Ħassejna ħafna n-nuqqas tiegħu, speċjalment il-mama’.